BC-glas blev grundlagt af Børge Pristed, der er faguddannet glarmester.

Udover glarmesterarbejde forhandles mange forskellige glastyper til boligen hvad enten det drejer sig om glas til solafskærmning, støjdæmpning, varmeisolering eller brandbeskyttende glas.

Vi har døgnservice klar til udbedring af akutte skader.

Vi laver udestuer, vinterhaver, altanafdækninger, døre og vinduer, indramning m.v.

Ring til os på 70 20 87 87

HISTORIEN DER STARTEDE MED EN SØLVMEDALJE

Ja, det var nok den faglige sølvmedalje jeg i 1976 høstede som resultat af min læretid og den afsluttende svendeprøve, der var den egentlige anstødssten til at jeg i 12. februar 1979 turde etablere mig som selvstændig glarmester i Sandbys gamle smedje få kilometer udenfor Ringsted.

Jeg følte ganske enkelt, at jeg havde fagligheden i orden. Jeg havde noget at byde på. Sølvmedaljen tilførte mig den fornødne selvtillid. En leveregel for mig har altid været at vi skal kunne stole på hinanden.

At man skal kunne have tillid til hinanden.At med ærlighed kommer man længst. Og ud fra disse principper startede jeg så op. Det har af og til givet nogle gevaldige øretæver, for folk lever ikke altid efter disse regler.Men jeg hylder stadig princippet.

Man skal være til at stole på.

Og det er der åbenbart mange som godt kan lide, for virksomheden udviklede sig da også og fik en stadig større kundekreds.

1. maj 1981 blev det så for trangt i Sandby og da det i øvrigt ikke var ligeså nemt at slæbe byboere på landet, som det var at slæbe landboere til byen, så vi flyttede til Nørregade lige midt i Ringsted kun 100 meter fra Torvet. Her etablerede vi butik med galleri, værksted m.v.

Som årerne gik øgedes tilgangen af erhvervskunder og bilernes autoruder kom også til at fylde mere, så 1. maj 1990 rykkede virksomheden til Thorsvej 14 lige midt i Ringsteds Erhvervsområde.

Det gav plads og mulighed for at tilbyde endnu bedre betjening af erhvervs- auto- og privatkunderne.I dag laver vi stadig det traditionelle glarmesterarbejde på et fagligt højt niveau samt betjener automarkedet med autoruder, men nu supplerer vi med udestuer, vinterstuer, altanafdækninger, vinduer, døre, vinduesglas og meget mere… læs videre her.

SØLVMEDALJE til Børge Allan Pristed Christiansen

GLARMESTERFAGETS SVENDEPRØVEKOMMISION

attesterer herved, at

Børge Allan Pristed Christiansen født d. 8/4 i året 1953 i Sorø og som har stået i lære fra 1/2 1973 til maj 1976 har aflagt sin SVENDEPRØVE i overensstemmelse med de i medfør af lov om lærlingeforhold af 2. oktober 1956 fastsatte forskrifter.
Svendeprøven er bestået i rude-, billed- og blyarbejde.

ANTAGET

Sølvmedalje

København, d. 11/5-1976